VASTU KUCA KOJA MIJENJA KARMU

VASTU KUĆA KOJA MIJENJA KARMU

Prostor u kojem živimo materijalizira našu energiju tako da na prostornom planu mi imamo ono što nosimo u sebi. Energija koja se materijalizira privlači nam u život situacije, događaje i ljude koji će biti naše ogledalo, htjeli mi to ili ne. Sa druge strane vastu kuća ne sadrži značajne energetske zakačke te se u njoj karma drukčije manifestira, a također nam omogućuje izravnu vezu sa višim dimenzijama, izvorom ili jednostavno sa prirodom, kao i uzemljenost i povezanost sa zemljom koja nam je bitna u ovom materijalnom svijetu. Vastu kuća je ustvari mikrokozmos u kojem su sadržane i usklađene sve energije koje djeluju i u svemiru te nas povezuju i usklađuju sa svojom okolinom.

U daljnjem tekstu slijedi prikaz kuće koju sam projektirao i koja je u procesu priprema za gradnju. Provedba cijelog procesa slijedi u koracima:

1. KORAK – IDEJA

Prvi korak ka vastu kući je svjesnost stanara koji misli graditi kuću, što vastu kuća jest te spremnost i namjera da se do nje dođe neovisno o preprekama. Vastu kuća svojom iscjeljujućom satvičnom energijom ne zrači samo unutar sebe već i obasjava svoju okolinu.

2. KORAK – ODABIR PARCELE

Odabir parcele je slijedeći korak. U ovom slučaju stanar već ima parcelu koja je usmjerena sjever-jug, a sa postojećom starom kućicom na sjeveoistočnom dijelu. Postojeću kuću će srušiti po mogućnosti prije same gradnje tako da ne otežava tok gradnje. Parcela je ravna sa blagim padom na zapadnu stranu što će se prije početka gradnje izravnati. Inače ako se kupuje parcela dobro je potražiti povoljno područje za vastu kuću, bitan je oblik parcele kao i sam prilaz te nagib terena, orijentacija, da se tu nalazi plodno i dobro tlo, kakvi su okolni objekti i dr.

3. KORAK – ČIŠĆENJE PARCELE

Čišćenje terena parcele kao sječa grmlja, raslinja ili drugog. Ako postoji veće grmlje na jugozapadu parcele dobro ga je sačuvati. Onda slijedi poravnanje terena strojem ako je to potrebno. U ovom slučaju blaga padina prema zapadu poravnava se i dovodi se u horizontalnu formu.

4. KORAK – OGRAĐIVANJE PARCELE

Izrada ogradnih zidova parcele u pravilnoj pravokutnoj formi kakva je i sama parcela. Zidovi na jugozapadu, jugu i zapadu bit će viši nego na sjeveroistoku, istoku i sjeveru. Također tu je formiranje glavnog ulaza na parcelu, a sa sjeverne lokalne ceste.

5. KORAK – PROJEKTIRANJE

Projektiranje same kuće u skladu sa stanarevim potrebama i vastu prirodnim principima. Kod projektiranja uzimamo odnose dužine i širine kuće te izračunavamo ayadi formule kojima usklađujemo povoljnu vibraciju kuće koju onda usklađujemo sa stanarem. U ovom slučaju je samo jedan stanar čija nakšatra rođenja se usklađuje sa nakšatrom same kuće. Time dobivamo širinu i dužinu same kuće gdje se kasnije isti ritam seli i u visinu. Nosive zidove, a kasnije i pregradne, postavljamo na mrežu koju smo dobili prethodnim izračunima jer ona predstavlja materiju. Otvore postavljamo ako je moguće između linija mreže jer je tu praznina, s time da pojačano otvaramo sjeveroistok, istok i sjever odakle nam dolaze iscjeljujuće energije, dok manje naglašavamo jugozapad, jug i zapad iako je simetrija dobrodošla. Ulaz u samu kuću je vrlo bitan za energiju i kvalitetu cijele kuće. Konkretno ovaj stanar je htio pojačati mušku energiju (Sunce) tako da je ulaz, na najpovoljnijoj padi istoka. Ulaz sa istoka će mu donijet snagu, moć, smjer, jasnoću, pokretačku energiju, zdravlje te svjetlo u životu. Sve ostale prostorije stavljaju se prema svojoj prirodnoj dispoziciji, a to su npr. kuhinja na jugoistok na područje VATRE, spavaća soba na jugozapad na područje ZEMLJE, soba za meditaciju na sjeveroistok na područje VODE, centar stana odnosno bramastan je u sredini na području ETERA te je slobodan i otvoren ka nebu. Sve prostorije slažemo unutar sebe po prirodnom položaju elemenata koji dolaze u njih. Nit svjetlosti koja ide kroz ulazna vrata na drugu stranu kao i brahma sutra tj. linija koja vodi kroz centar od istoka ka zapadu su slobodne kao i soma sutra koja spaja sjever i jug. U vastu kući mi smo spojeni sa izvorom kroz otvor ka nebu u sredini stana te smo uzemljeni preko niti svjetlosti, brahma sutre i soma sutre kojima se povezujemo sa energetskom mrežom zemlje. Dalje slično usklađujemo i visinu objekta gdje isti ritam selimo ka gore. Arhitektura je ustvari zamrznuta glazba i sve se događa u ritmovima. Nakon toga postavljamo natalnu đjotiš kartu stanara preko stana, što predstavlja individualnu karmu, i vršimo fine korekcije kao manja pomicanja otvora, nekih elemenata kao toalet ili sl. Tu je dobro da SUNCE koje predstavlja ISTOK, MERKUR koji predstavlja SJEVER te JUPITER koji predstavlja SJEVEROISTOK, padaju na otvore, dok malefičke natalne planete kao SATURN ili MARS su „zatvorene“ u zidu, a što se u primjeru i dogodilo. Dalje se kuća projektanski obrađuje do kraja sa detaljima fizike, statike, instalacijama i drugim te se ishoduje građevinska dozvola.

6. KORAK – POČETAK GRADNJE

Početak same gradnje odnosno iskop temelja u povoljnoj muhurti odnosno povoljnom vremenu početka je vrlo bitan. Povoljno je napraviti i ritual za čišćenje energija te zahvalnost. Iskop kreće od sjeveroistoka ka jugozapadu.

7. KORAK GRADNJA

Gradnja same kuće ide suprotno od iskopa, dakle od jugozapada ka sjeveroistoku. U sam centar, ili ispod ulaznih vrata, ili u centralnu padu sjeveroistoka, u toku gradnje, može se postaviti NAVAGRAHA dragulji ili nešto od dragocjenosti kao zlato, drago kamenje ili sl. Važno je da mjere iz projekta što točnije prenesemo u izvedbu kako po horizontali tako i po vertikali. Korištenje prirodnih materijala je uvijek poticaj jer nam oni donose drukčiju vibraciju od umjetno stvorenih materijala. Stare i korištene materijale sigurnije je izbjegavati jer mogu donest vibracije koje su pokupili na drugom objektu. Osim što je grube građevinske radove potrebno uskladiti prema vastu principima, potrebno je uskladiti instalaterske i obrtničke radove. To je npr. položaj instalacija vode, grijanja, struje, oblik i dizajn obrtničkih i završnih radova te boje. Samo završno uređenje prostora je također bitno gdje se usklađuju elementi namještaja, ogledala, ukrasa, zavjesa, biljki, kako po obliku tako po veličini i boji.

8. KORAK USELJENJE

Slijedi završni korak odnosno useljenje u kuću u povoljnoj muhurti odnosno u povoljno vrijeme. Dobrodošao je i ritual kojim dajemo zahvalnost prostoru. U stvari zahvalnost iz srca koju dajemo prostoru u kojem živimo i boravimo uvijek će nam se vratiti kroz podršku i lijepu energiju.