VASTU PROJEKT NOVE KUCE

VASTU PROJEKT NOVE KUĆE

STANARI: žena, muž, dijete, ženina majka

OPIS ZAHVATA

Na postojećem terenu da napuštenim starim objektom predviđena je vastu kuća. Postojeća kuća se ruši te se projektira vastu kuća na dvije nadzemne etaže te podrumom na jednom dijelu. Kuću se je prilagodilo i uklopilo u postojeći teren i krajolik, a sa težištem na jugozapadnom dijelu zemljišta. Na katu je predviđen veliki luksuzni stan za familiju-žena, muž i dijete. Južni dio prizemlja je predviđen stan za ženinu majku sa uređenom prostorijom za pse te komunikacijom sa dvorišnim i vrtnim dijelom. Sjeveroistočni dio prizemlja je predviđen za poslovni prostor za masaže. Sjeverozapadni dio prizemlja je predviđen za garsonijeru. Podrum na sjevernom dijelu predviđen je kao prostor za zabavu i druženje. Sve se to uklapa i dizajnira sa okolišem objekta koji je vrlo veliki. Cesta je sa zapadne strane što nije idealno rješenje ali je prilaz kući sa sjeverozapada što je bolje, a tu bi bile i nadstrešnice za aute. Padina terena ja blago ka zapadu ali se je obzirom na to više orijentiralo i otvorilo kuću na istočni i sjeveroistočni dio da se malo anulira nepovoljan nagib.

Kuća je projektirana u povoljnoj rezonanci odnosa širine i dužine te u povoljnim ajadi formulama gdje se usklađuju dimenzije kuće sa stanovnicima i vanjskim univerzumom. Također su se preklopile sve natalne đjotiš karte preko svih energetskih jedinica tako da se usklade fine osobne karmičke razine.

Kod gradnje kuće potrebno je u što većoj mjeri poštivati mjere kako po horizontali tako i po vertikali.