Oznaka: JANTRE

VASTU OLTARI PET ELEMENATA

VASTU OLTARI PET ELEMENATA

Što su vastu oltari pet elemenata? Oltari su vrlo moćan alat kojim izražavamo svoje želje i namjere, preko pet elemenata koji čine sveukupnu kreaciju i […]

VASTU PROJEKT ADAPTACIJE POSTOJEĆEG PROSTORA

VASTU PROJEKT ADAPTACIJE POSTOJEĆEG PROSTORA

Primjer vastu projekta adaptacije postojećeg prostora sa usklađivanjem prema prirodnim principima u zadanim gabaritima. Preko prostora je preklapana natalna đjotiš karta stanara za detaljno usklađivanje. Preporučene su i korektivne mjere za maksimalni mogući sklad.

VASTU ANALIZA POSTOJEĆEG STANA

VASTU ANALIZA POSTOJEĆEG STANA

Primjer analize postojećeg stana sa opisom postojećeg stanja, prednosti i nedostataka, te opisom stvarnih događanja stanara u stanu. Preko stana su preklopljene natalne đjotiš karte svih stanara gdje se vidi i finija karmička razina. Dane su i razne korektivne mjere u obliku sitnijeg razmještaja, pomaka elemenata, regulacije svjetlosti na otvorima, boja, slika, biljki, jantri, Meru čakre itd.

ĐJOTIŠ VODIČ – 7 DANA U VREMENU

Vodič nam na jednom mjestu donosi kvalitete svakog dana od boja, dragog kamenja, aktivnosti koje je najbolje obavljati taj dan, upaja ili ciljanog djelovanja za dobrobit drugih, duhovne prakse za taj dan, kvaliteta vladajućeg planeta, namirnica koje se preferiraju te drugih osobina dana.