Kategorija: Primjeri

VASTU PROJEKT NOVE KUCE

VASTU PROJEKT NOVE KUĆE

Primjer projekta nove vastu kuće kraj Rijeke, sa pet zasebnih jedinica jedinica i na tri etaže. Kuća je projektirana po prirodnim vastu principima korišteći ayadi formule, te usklađivanjem sa pojedinačnim natalnim đjotiš kartama stanara.

VASTU PROJEKT ADAPTACIJE POSTOJEĆEG PROSTORA

VASTU PROJEKT ADAPTACIJE POSTOJEĆEG PROSTORA

Primjer vastu projekta adaptacije postojećeg prostora sa usklađivanjem prema prirodnim principima u zadanim gabaritima. Preko prostora je preklapana natalna đjotiš karta stanara za detaljno usklađivanje. Preporučene su i korektivne mjere za maksimalni mogući sklad.

VASTU ANALIZA POSTOJEĆEG STANA

VASTU ANALIZA POSTOJEĆEG STANA

Primjer analize postojećeg stana sa opisom postojećeg stanja, prednosti i nedostataka, te opisom stvarnih događanja stanara u stanu. Preko stana su preklopljene natalne đjotiš karte svih stanara gdje se vidi i finija karmička razina. Dane su i razne korektivne mjere u obliku sitnijeg razmještaja, pomaka elemenata, regulacije svjetlosti na otvorima, boja, slika, biljki, jantri, Meru čakre itd.