Kategorija: Đjotiš korektivne mjere

ĐJOTIŠ VODIČ – 7 DANA U VREMENU

Vodič nam na jednom mjestu donosi kvalitete svakog dana od boja, dragog kamenja, aktivnosti koje je najbolje obavljati taj dan, upaja ili ciljanog djelovanja za dobrobit drugih, duhovne prakse za taj dan, kvaliteta vladajućeg planeta, namirnica koje se preferiraju te drugih osobina dana.