ĐJOTIŠ VODIČ – 7 DANA U VREMENU

ĐJOTIŠ VODIČ 7 DANA U VREMENU daje nam kompletnu sliku aktivnost unutar tjedna.

NEDJELA je dan Sunca. Daje energiju za pokretanje i jasnoću. Na temeljnoj razini stvara se tijelo.

PONEDJELJAK je dan Mjeseca. Naglasak je na emocijama i intuiciji. Na temeljnoj razini dolazi do unošenja emocija u tijelo.

UTORAK je dan Marsa. Daje snažnu energiju i akciju. Na temeljnoj razini dolazi do punjenja energijom.

SRIJEDA je dan Merkura. Naglasak je na komunikaciji i razmjeni bilo koje vrste. Na temeljnoj razini dolazi do pokretanja i razmjene.

ČETVRTAK je dan Jupitera. Daje usmjerenje ka učenju i širenju svijesti. Na temeljnoj razini dolazi do stjecanja znanja.

PETAK je dan Venere. Odlično za uživanje i ljepotu. Na temeljnoj razini dolazi do uživanja i slavlja.

SUBOTA je dan Saturna. Daje usmjerenje ka povlačenju i praktičnim obavezama. Na temeljnoj razini dolazi do povlačenja i odmora.

Vodič nam na jednom mjestu donosi kvalitete svakog dana od boja, dragog kamenja, aktivnosti koje je najbolje obavljati taj dan, upaja ili ciljanog djelovanja za dobrobit drugih, duhovne prakse za taj dan, kvaliteta vladajućeg planeta, namirnica koje se preferiraju te drugih osobina dana.